DRÖMGRUPPSFORUM

är en ideell rikstäckande förening vars syfte är att

- sprida kunskap om drömmar och deras betydelse
- bevara och utveckla Montague Ullmans metod för drömarbete i grupp
- verka för utbildning och fortbildning av drömgruppsledare
- förmedla föreläsare och drömgruppsledare


Styrelsen för DGF 2016

Elisabet Tärneberg
Ordförande
Loftvägen 18
451 75 Uddevalla
073 5536 258
0522 868 67
elisabet.tarneberg@gmail.com

Ingegerd Brändström
Kassör
Skolgatan 3 B
172 31 Sundbyberg
070 3918 377
ingeb@kth.se

Birgitta Lindsten Vasko
Sekreterare
Idungatan 2 D
352 35 Växjö
0470 285 92
0470 471 70
birgitta.vasko@telia.com

Elisabeth Gruneau
Ansvar för utbildningsfrågor
Skolvägen 24
433 61 Sävedalen
070 785 51 75
elisabeth.gruneau@gmail.com

Anders Omstedt
Ansvar för Drömdialog
Ektorpsgatan 114
603 74 Norrköping
anders.omstedt@marine.gu.se


Styrelsemötesprotokollen

verksamhetsåret 2015 - 2016

verksamhetsåret 2016 - 2017


 

Drömgruppsledare 2017

Här hittar du godkända drömgruppsledare närmast dig (L=drömgruppsledare, H=handledare)


Lärare

Anki Kihlström Goldkuhl
Ann Malmquist
Birgitta Notini
Brittmari Fellke
Else Bengtsson
Gunnar Sundström
Kerstin Andersson
Margareta Renlund
Markku Siivola
Sven Hedenrud
Virva Nyback


Drömgruppsforum bildades 1990 av svenska elever till Montague 'Monte' Ullman, amerikansk psykoanalytiker, psykiater och drömforskare. Tidigare chef för drömlaboratoriet vid Maimonides Medical Center, professor emeritus i klinisk psykiatri vid Albert Einstein College of Medicine. Under åren 1974 - 1976 undervisade han blivande psykoterapeuter i Göteborg om psykoanalytisk teori och metod och fick då tillfälle att utveckla sina idéer om hur drömmen skulle kunna förstås av drömmaren utan alltför stor påverkan från tolkare och experter. Hans första grundläggande bok i ämnet "Använd dina drömmar" från 1979 har fungerat som kurslitteratur i Sverige under alla år.

Under de följande 20 åren besökte Monte varje vår och höst Sverige för att träffa gamla grupper och introducera nya intresserade i drömgruppsarbetet. Tekniken finslipades och presenteras i hans bok "Att förstå drömmens språk" Natur och Kultur 1996. Monte hade ledarträning och föreläsning senast våren 2002 hos Drömgruppsforum i Stockholm.

(Se också: Kerstin Andersson: The Birth of Dream Group Forum)


Drömgruppsarbetet sker i mindre grupper som metodiskt utforskar en berättad dröm, för att hjälpa drömmaren att associera kring drömmens bilder. Drömgruppen är inte ämnad att vara någon terapigrupp. Arbetet med drömmar kan ändå ha läkande effekt eftersom drömmen fokuserar en betydelsefull, aktuell emotionell händelse.

Monte framhåller att drömmens språk är begripligt för alla, men att drömmens innebörd är unik och kan i grunden endast förstås av drömmaren själv.


Medlem blir du genom att betala in 250 kr, varav 175 kr är medlemsavgift och 75 kr serviceavgift, på föreningens postgiro 401 59 54-3.
Texta namn, adress och telefonnummer, gärna e-mail adress också på talongen. Vid Internationella transaktioner använd vårt IBAN (International Bank Account Number) -kontonummer
SE26 9500 0099 6034 4015 9543, och ange vår banks namn i BIC-format: NDEASESS. BIC-koden (Bank Identifier Code) ersätter clearingnummer och banknamn.

 

Vår hemsida www.dromgruppsforum.org.se innehåller bland annat information om kurser samt medlemsbladet Drömdialog. För hemsidan svarar Markku Siivola.

Besök även http://siivola.org/monte/ av Markku Siivola. Här finner man en utförlig Monte Ullman-biografi och framför allt en bibliografi över allt han publicerat. Alla uppsatser i Dream Appreciation kan hämtas härifrån.