DRÖMGRUPPSFORUMS DRÖMHELG I STOCKHOLM 15-16 OKTOBER 2005

 

 

Vi erbjuder drömgrupper till  samma låga pris som i höstas 500 kr.

1. Introduktionsgrupp

2. Drömgrupp för något erfarna

3. Ledarträning. Kontakta Kerstin Andersson (se nedan)                      

4. Självständig grupp utan ledare. Endast för utbildade 250 kr.

 

*kontakta Kerstin Andersson (se nedan) om Du ämnar deltaga i ledarträningsgrupp för diskussion om placering i lämplig grupp

 

Program

 

Lördagen

09.00-09.30 Samling med kaffe

09.30-12.00 Drömgruppsarbete

12.00-14.00 Gemensam lättlunch till självkostnadspris 60 kr inkl.kaffe

14.00-17.00 Drömgruppsarbete

 

Söndagen

09.00-12.30 Drömgruppsarbete med kaffepaus

12.30-13.00 Avslutning

 

Lokal: Finska Kyrkan, Slottsbacken 2B, Stockholm

Var och en ordnar själv sitt logi.

Förslag: Vandrarhem  Zinkensdamm tel.08-616 81 00

                                    Långholmen tel.08-720 85 00

                                    af Chapman tel.08-463 22 66

 

Tipsa gärna nya drömmare! Även icke medlemmar välkomna.

 

Upplysningar: Kerstin Andersson tel.0470-71 12 58

Bindande anmälan senast 3 oktober 2005 till Ann Malmquist genom vanlig post adress: Vårvägen 7,  29194 Kristianstad eller genom e-mail: annmalmquist@swipnet.se

Kursavgiften insättes samtidigt med anmälan på postgiro 401 59 54 – 3 Drömgruppsforum c/o Monica Hjorth

Besked om deltagande ges kring 20 september 2005

 

OBS! Vårens drömhelg i Stockholm äger rum 11-12 mars 2006 i samband med årsmötet 11 mars 2006.

 

klipp här

Jag anmäler mig till grupp nummer:

                              

                          

Namn:________________________________

 

Adress:__________________________________

 

Tel.______________

 

E-mail:___________________________________