Välkommen till

DRÖMGRUPPSLEDARTRÄNING

28 juni—2 juli 2004 på Ljungskile folkhögskola

S:t Lukasstiftelsen och Föreningen Drömgruppsforum anordnar även denna sommar en träningsgrupp för blivande drömgruppsledare.

Ansvariga är leg. psykoterapeuterna Kerstin Andersson, Växjö och Sven Hedenrud, Lund — godkända lärare och handledare i drömgruppsarbete.

Utbildningsplan för drömgruppsledare för arbete med drömmar i liten grupp enligt professor Montague Ullmans metod.

( Planen fastställd av styrelsen för Drömgruppsforum).

 

Ledarträningens syfte är att ge

·       ingående kännedom om metoden och drömgruppsprocessen

·       fördjupad förståelse för drömmens metaforer

·       medvetenhet om ansvaret för drömmen, drömmaren och gruppen

 

1. En förutsättning för ledarträning är att man deltagit i drömgrupp enligt M. Ullmans metod tillräckligt för att ha en grundlig kännedom om arbetssättet.

 

2. Deltagande i lärarledd grupp utgör första delen av ledarträningen. Omfattningen av denna del kan variera och avgörs av lärare och aspirant i samråd. Styrelsen rekommenderar att aspiranten under träningstiden deltar även i grupp ledd av ann an lärare.

 

Ledning av egen grupp och deltagande i handledningsseminarier utgör ledarträningens andra del. Arbete med egen grupp kan påbörjas efter samråd med läraren. Samtidigt deltar aspiranten i handledningsseminarier. Tillträde till handledningsseminarier förutsätter medlemskap i Drömgruppsforum.

 

Registrering i Drömgruppsforums förteckning över godkända drömgruppsledare sker efter handledarens rekommendation och egen ansökan till styrelsen för Drömgruppsforum.

 

Kursstart:

Måndag 28 juni kl. 11.30 med inkvartering, lunch kl. 12.

Kursavslutning:

Fredag 2 juli kl. 13.00.

Information:

Frågor om kursinnehåll:

Kerstin Andersson, Lyckestigen 7, 352 45 VÄXJÖ

Övriga frågor besvaras av Kursgården:

e-post: kursgarden@ljungskile.thsk.se

tel: 0522-68 69 70, fax: 0522-68 69 71

Ansökan:

Senast 17 maj 2004 till

Föreningen Drömgruppsforum

Kerstin Andersson

Lyckestigen 7

352 45 Växjö

Anmälningsavgift på 500 kr inbetalas till skolans

postgiro 1 29 86-6.

Beloppet dras av från kursavgiften men återbetalas ej vid återbud, dock om kursen eventuellt ställs in. Resterande kursavgift skall vara inbetalad senast 19 maj.

Kurskostnad:

4 590 kr, helpension med logi i enkelrum. Logi i elevhem med dusch och toalett i korridoren. Sänglinne och handdukar ingår.

Ansökan skall innehålla uppgifter om egen erfarenhet av drömgruppsarbete: ungefärligt antal timmar, ledare och tidpunkt samt eventuell egen erfarenhet av att leda drömgrupp: ungefärligt antal timmar och tidpunkt.