Inbjudan till

 

Lucid Dreaming and Integral Approach to Dreamwork

med Fariba Bogzaran, Ph.D., och Daniel Deslauriers, Ph.D.

 

Workshop 12-13 juni 2004  i centrala Stockholm.

 

Inför den internationella ”Conference of the Association for the study of Dreams”, ASD,  i Köpenhamn 2004 kommer Fariba Bogzaran och Daniel Deslauriers, båda professorer i drömpsykologi, från USA till Stockholm och i samband med detta besök anordnas en weekend workshop för psykologer, psykoterapeuter och andra som arbetar med drömmar. Inriktning är ”Lucid Dreaming” och ”Integral Approach to Dreamwork”.

 

Denna integrationsmetod innebär uppmärksamhet på psykologiska, emotionella, kroppsliga och andliga/existentiella aspekter i drömmar. Fariba Bogzaran och Daniel Deslauriers kommer att introducera olika innovativa tekniker som betonar drömmars potentiella kraft som grund för personlig utveckling, problemlösning och kreativitet.

 

I kursen ingår : ”Participants will learn how to  - use dream imagery to gain psyhological insights, - become familiar with metaphor and symbols, as well as personal mythology, - use a re-entry method to work with dreams and access creativity, - identify and work with different types of dreams and nightmares, - recognize and augment lucid dreams.” Kursen inleds med ”lucid dreaming”, d v s ett medvetandetillstånd där man är medveten om att man drömmer när man drömmer. I worskhopen ingår även en experimentell övning.

 

Fariba Bogzaran, Ph.D. är professor vid John F. Kennedy University i Kalifornien, och grundare till dess drömutbildning. Hon undervisar bl a i sömn- och drömpsykologi, lucid dreaming, hon har forskat i sömnstörningar, lucid dreaming (Stanford University), samt samspelet kropp och psyke. Bogzaran har varit ledamot i styrelsen för ASD, och i Lucidity Association, samt grundat och är ordförande i Dream Creations och i the Lucid Art Foundation. Hon har författat vetenskapliga artiklar och böcker, bl a ”Through the Light”  samt i ”Extraordinary Dreams”. Fariba Bogzaran har utbildning i kroppsorienterad psykoterapi, och  bakgrund i shamanism, Tai Chi Chuan och konst.

 

Daniel Deslauriers, Ph.D. är assisterande professor och direktor vid East-West Psychology Program vid California Institute of Integral Studies i San Francisco, där han undervisar i drömpsykologi, medvetandepsykologi och narrativ forskning. Han är medförfattare till boken ”Le Réve: Sa nature, sa fonction et une méthode d’analyse” (Dreams: their nature, functions and a method of analysis), och har nyligen skrivit artiklar om ”spiritual intelligence”. Deslauriers har undervisat och forskat i Kanada, USA, New Zealand, Taiwan och Indonesien kring drömmar och kreativitet, kroppsmedvetenhet och andliga drömmar, samt grundat och varit president för Montreal Center for the Study of Dreams och haft styrelseuppdrag i ASD.

 

Fariba Bogzaran och Daniel Deslauriers har undervisat tillsammans i USA och internationellt. Om du är intresserad av ett par artiklar av föreläsarna, kontakta mig om det, så sänder jag e-mail med bifogade dokument. Artiklarna är: 1) Utdrag ur ”Extraordinary  Dreams and how to work with  them” av Stanley Krippner, Fariba Bogzaran och Andreas Carvalho (2002). Kapitel av Fariba Bogzaran. 2) ”Dreamwork in the light of emotional and spiritual intelligence” av Daniel Deslauriers (2000).

 

Datum för kursen:

12 juni lördag 9.30-17.00

13 juni söndag 9.30-17.00

 

Lokal:

I centrala Stockholm.

 

Kostnad:

1 900 kronor exkl moms. Totalt 2 375 kronor. Kaffe/te fm em ingår, ej lunch.

Inbetalas via postgiro: 415 27 81-3

Till Runa Gustavsson och märk talongen ”Drömworkshop juni 2004”.

Antalet platser begränsat. Anmälan senast 6 april 2004. Snar anmälan rekommenderas.

 

Förfrågan och anmälan till

Runa Gustavsson

Sankt Eriksgatan 53 A

112 34 Stockholm

tel 08-651 90 10

e-mail: runa@mbox303.swipnet.se

 

Stockholm  januari 2004

 

 

 

Runa Gustavsson

leg psykolog leg psykoterapeut